què és apps4citizens?

Aquest projecte té per objectiu promoure l’ús de les aplicacions com un instrument útil per a millorar la qualitat democràtica de la presa de decisions a través del compromís social i polític dels propis ciutadans i ciutadanes.

El projecte s’articula sobre quatre iniciatives:

  • appteca: Recopilatori d’aplicacions classificat per àmbits i eixos.
  • festivalapp: Reconeixement de les aplicacions més rellevants en cada un dels àmbits.
  • hackapp: Desenvolupament d’aplicacions per tal de resoldre problemes prèviament definits.
  • wikapp: Coneixement entorn els àmbits i eixos del projecte.

a4c_about

Donat que el món de les aplicacions tecnològiques és molt ampli i els criteris per a la seva selecció -en relació a l’objectiu del projecte- molt concrets, s’han descrit cinc eixos fonamentals que serviran de filtre en el moment de decidir quines aplicacions formen part del concepte apps4citizens:
Aplicacions que donen la possibilitat als ciutadans d’actuar i/o organitzar-se política i socialment.
Aplicacions que ofereixen serveis públics basats en les dades que aporten els mateixos ciutadans o a partir de la informació que genera la seva activitat.
Aplicacions que promouen els valors i actituds cíviques a través de la participació/implicació dels ciutadans.
Aplicacions que promouen la inclusió social a través de l’aportació dels ciutadans.
Aplicacions que promouen la vigilància política a través de la informació, la transparència i el rendiment de comptes.
Totes les aplicacions que es recullen sota el concepte apps4citizens, en cadascun dels àmbits inicials (mobilitat, espai urbà, medi ambient, economia, tràmits, salut i cultura), han de poder encaixar com a mínim en un d’aquests cinc eixos.

Funcionament i participació

Cada eix i cada àmbit d’acció (a través de les quatre activitats mencionades) tenen el recolzament d’un o varis mentors que actuen d’experts en l’assessorament del seu camp. Els mentors ajudaran en la selecció de les millors apps i aportaran el seu coneixement al projecte.

Qualsevol persona pot proposar una aplicació en cada un dels àmbits o eixos. Posteriorment el grup d’experts en validarà la seva incorporació a apps4citizens.

Qualsevol usuari podrà valorar el funcionament d’una aplicació. Les apps més rellevants en cada un dels àmbits o eixos tindran un espai de visualització prioritari per tal que altres usuaris amb els mateixos interessos les puguin trobar fàcilment.